Rekap data

APLIKASI DATABASE PROGRAM
UNTUK PESERTA DIDIK


Provinsi Sumatera Utara

Siswa Menurut Agama Jenjang SD

Peta Sebaran


Map
Keterangan
Kuantil 1
693 - 1,039
 
Kuantil 2
1,104 - 1,243
 
Kuantil 3
1,383 - 1,779
 
Kuantil 4
2,171 - 5,278
 

Grafik Batang

Keterangan
Kuantil 1
693-1,039
 
Kuantil 2
1,104-1,243
 
Kuantil 3
1,383-1,779
 
Kuantil 4
2,171-5,278
 

Tabel

No
Wilayah
Jumlah Siswa
Menurut Agama
Islam
Kristen
Katholik
Budha
Hindu
Kong Hu Chu
Lainnya
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
a
0
1 Kec. Balige
5,278
100
119
2,546
2,251
137
119
1
0
0
1
0
0
1
3
2 Kec. Lagu Boti
2,717
34
34
1,313
1,285
22
29
0
0
0
0
0
0
0
0
3 Kec. Habinsaran
2,555
23
17
1,142
1,074
155
143
0
0
0
0
1
0
0
0
4 Kec. Silaen
2,171
22
18
1,048
961
59
63
0
0
0
0
0
0
0
0
5 Kec. Parmaksian
1,779
95
83
826
744
21
6
1
2
0
0
0
0
1
0
6 Kec. Porsea
1,742
47
54
830
763
15
16
0
0
0
0
0
0
9
8
7 Kec. Lumban Julu
1,489
45
38
595
612
96
92
0
0
0
0
0
0
5
6
8 Kec. Uluan
1,383
9
8
625
561
97
83
0
0
0
0
0
0
0
0
9 Kec. Borbor
1,243
3
2
615
606
10
7
0
0
0
0
0
0
0
0
10 Kec. Nassau
1,199
125
102
416
402
70
84
0
0
0
0
0
0
0
0
11 Kec. Pintu Pohan Meranti
1,167
139
134
437
414
20
23
0
0
0
0
0
0
0
0
12 Kec. Sigumpar
1,104
10
8
583
495
3
5
0
0
0
0
0
0
0
0
13 Kec. Siantar Narumonda
1,039
21
20
457
435
48
58
0
0
0
0
0
0
0
0
14 Kec. Ajibata
912
17
8
351
317
114
105
0
0
0
0
0
0
0
0
15 Kec. Bonatua Lunasi
803
19
29
396
344
3
6
0
0
0
0
0
0
1
5
16 Kec. Tampahan
693
6
11
346
313
13
4
0
0
0
0
0
0
0
0