Rekap data

APLIKASI DATABASE PROGRAM
UNTUK PESERTA DIDIK


Provinsi Sumatera Utara

Siswa Menurut Agama Jenjang SD

Peta Sebaran


Map
Keterangan
Kuantil 1
797 - 797
 
Kuantil 2
2,185 - 2,185
 
Kuantil 3
2,230 - 3,551
 
Kuantil 4
7,583 - 9,457
 

Grafik Batang

Keterangan
Kuantil 1
797-797
 
Kuantil 2
2,185-2,185
 
Kuantil 3
2,230-3,551
 
Kuantil 4
7,583-9,457
 

Tabel

No
Wilayah
Jumlah Siswa
Menurut Agama
Islam
Kristen
Katholik
Budha
Hindu
Kong Hu Chu
Lainnya
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
a
0
1 Kec. Padang Sidimpuan Utara
9,457
4,640
4,399
174
164
9
13
34
23
0
1
0
0
0
0
2 Kec. Padang Sidimpuan Selatan
7,583
3,201
2,912
711
612
74
61
5
4
0
3
0
0
0
0
3 Kec. Padang Sidimpuan Tenggara
3,551
1,526
1,491
284
240
7
3
0
0
0
0
0
0
0
0
4 Kec. Batu Nadua
2,230
1,157
1,048
13
11
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 Kec. Hutaimbaru
2,185
1,091
1,050
28
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 Kec. Angkola Julu
797
414
349
16
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0